Úvodní stránka » Výhody pelet

VÝHODY VYTÁPĚNÍ PELETAMI

Vytápěním dřevním peletami dochází k využívání obnovitelných a ekologických zdrojů energie. V současné době jsou nejrozšířenějším druhem pelety vyrobeny z dřevního odpadu slisovaného za vysokého tlaku do válečků o průměru 6mm.

Spalováním dřevěných pelet nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů (CO2), které způsobují globální klimatické změny (oteplování) a tento proces je z hlediska CO2 neutrální. Spalováním pelet dochází na rozdíl od fosilních tuhých paliv ke tvorbě jen minimálního množství popele, který je navíc velmi kvalitním hnojivem s obsahem oxidů draslíku a fosforu (kompostový substrát nebo přímá aplikace do půdy).

Spalováním dřevních pelet dochází k energetickému využívání plně obnovitelného zdroje energie. Emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány procesem fotosyntézy a využitím popela jako hnojiva se do půdy vrací zpět potřebné živiny.

 

Zásobník pelet Hlavní výhody spalování pelet:

  • šetrnost k životnímu prostředí
  • vysoká výhřevnost
  • nízký obsah popelovin
  • nízký obsah vody
  • nízké nároky na skladovací prostory
  • možnost automatizace procesu spalování
  • komfort srovnatelný s plynovým vytápěním
  • čistý proces manipulace s topivem
  • přikládání cca 1krát za den

Při ceně pelet kolem 4000,-kč za 1kunu je cena vyrobené 1kw/h peletovými kamny okolo 0,87 kč.

KAMNA NA PELETY

Ekologické řešení vytápění.

Hlavní stránka